Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení18.7.2013
Doplňující informaceDo Zprávy o uplatňování Územního plánu Kunětice 2013 a dokladů o jejím pořízení - spis č. 20026/2010 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; Zpráva o uplatňování Územního plánu Kunětice 2013 je uložena na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta a obci Kunětice.