Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Datum schválení26. 3. 2014
Doplňující informace1. zpráva o uplatňování ÚP Slepotice je uložena k nahlédnutí na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Slepotice