Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení18.11.2019
Doplňující informaceDo Zprávy o uplatňování a dokladů o její pořízení - spis č. 44053/2016 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; Zpráva o uplatňování je uložena na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta a obci Černá u Bohdanče.