Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení15.12.2021
Doplňující informaceDo Zprávy o uplatňování ÚP Lázně Bohdaneč včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. V a dokladů o její pořízení - spis č.16456/2018 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; Zpráva o uplatňování ÚP Lázně Bohdaneč včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. V je uložena na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování a městě Lázně Bohdaneč.