Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Datum schválení4. 9. 2022
Doplňující informace2. zpráva o uplatňování ÚP Úhřetická Lhota je uložena k nahlédnutí na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Úhřetická Lhota.