Na pomoc Sofince se podařilo vybrat 77 tisíc korun

(10. 9. 2021)

V sobotu 4. 9. 2021 se na ledě utkal tým Městské policie Pardubice proti HC Ronal Group. Strážníci vyhráli 12:5, ale více, než o hokejový výsledek se hrálo o to, kolik se podaří vybrat do pokladničky. Výtěžek z celé akce podpoří malou Sofinku při náročných terapiích,  nezbytných rehabilitacích a pořízení kompenzačních pomůcek. Sofinka je téměř čtyřletá holčička ze Srnojed, která trpí nejtěžší formou spinální svalové atrofie. Při benefičním utkání se podařilo mezi lidmi vybrat krásnou částku 57 000 Kč a dalších 20 000 věnovala společnost Ronal Group. Konečná suma 77 000 Kč předčila očekávání všech zúčastněných a velice děkujeme všem, kteří malou usměvavou bojovnici podpořili. S celým jejím silným životním příběhem se můžete seznámit na webu www.nadejeprosofinku.cz. Veřejná sbírka pokračuje dál, číslo transparentního účtu je 2901822502/2010. Ještě jednou děkujeme všem lidem dobré vůle, společnosti Ronal Group a také partnerům, kteří nám pomohli s realizací tohoto dobročinného utkání.