U API se dozvíte, jak využít dotační příležitosti z OP PIK a jak vám tato agentura může pomoci prostřednictvím finanční podpory v rozvoji vašeho podnikání.

Forma podpory

Dotace z OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), poradenství, konzultace, odborné semináře.

Pro koho

Malé, střední a velké podniky

...Nadpis