Informace o výstrahách, hydrometeorologické situaci, kvalitě ovzduší, odstávkách energií ...

Na této stránce naleznete přehledně zpracované odkazy na nejrůznější webové portály, které se zabývají informacemi o výstrahách vydaných v souvisosti s hydrometeorologickou situací, hlásnou a předpovědní povodňovou službou, informacemi o stavu ovzduší na území města, odstávkách v distribuční soustavě společnosti ČEZ Distribuce, a.s., EOP Distribuce, a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a mnoho dalšího.