• Adresa trvalého pobytu: Bubeníkova 520, 530 03 Pardubice
  • Tel.: 739 455 256
  • E-mail: alena.stehnova@umo1.mmp.cz
  • narozena 25 . 5. 1955 v Pardubicích
  • vzdělání: vysokoškolské - UK Praha
  • Dosavadní zaměstnání: ředitelka MŠ Korálek
  • Členství v orgánech MO (popř. města): starostka, členka Rady městského obvodu Pardubice I