Na konci Starého Města, za mostem přes Chrudimku, stojí dominantní budova Automatických mlýnů Pardubice. Zakladatelem automatického mlýnu, poháněného elektřinou z nedaleké hydroelektrárny, vybudované v roce 1910 současně s regulací Chrudimky a se železným mostem, byla rodina Winternitzů. Budovu mlýnů nechali Winternitzové postavit v roce 1910 podle projektu známého architekta Josefa Gočára. Později dále stavebně upravovaný mlýn je ukázkou uplatnění kvalitní moderní architektury u výrobního objektu.

Provoz mlýnů byl ukončen v roce 2013. O rok později byly mlýny zařazeny na seznam Národních kulturních památek České republiky. V současné době se zde koná mnoho akcí různého typu.