Barocco sempre giovane 2022

Jarní cyklus pardubického komorního souboru


Čtvrtek 6. ledna 2022 v 19 hodin
Zámek Pardubice – Společenský sál

Barocco sempre giovane

Vojtěch Spurný – cembalo, nastudování programu, Helena Hozová – soprán

Ondřej Holub – tenor, Roman Hoza - bas

Na programu: G. Ph. Telemann, P. D. Paradies, J. S. Bach

 

Jarní cyklus koncertů zahájí Barocco sempre giovane koncertem ve Společenském sálu zámku v Pardubicích ve čtvrtek 6. ledna 2022 v 19 hodin s dirigentem a cembalistou Vojtěchem Spurným, sopranistkou Helenou Hozovou, tenoristou Ondřejem Holubem a basbarytonistou Romanem Hozou.

Úvodem zazní Suita B dur „Les Nations Georga Phillippa Telemanna, jakási procházka hudební kulturou evropských národů 18. století. Vojtěch Spurný se představí jako brilantní sólista v Koncertu pro cembalo a smyčce Pietra Domenicao Paradiese. Vrcholem večera bude úsměvné dílo Johanna Sebastiana Bacha. „Kantáta o kávě“ poněkud vybočuje z jeho převážně duchovně zaměřené tvorby. Kuriozitou je, že Bacha k jejímu napsání inspiroval protest proti tomu, že se Německo pokoušelo vyhlásit zákaz pití kávy ženami.

 

************************************

Čtvrtek 10. února 2022 v 19 hodin
Zámek Pardubice – Společenský sál

Barocco sempre giovane

Indi Stivín - kontrabas, Jiří Stivín – flétna

Na programu: A. Vivaldi, G. Ph. Telemann, J. K. Vaňhal, W. A. Mozart

 

Hosty druhého abonentního koncertu Barocco sempre giovane ve Společenském sálu zámku v Pardubicích ve čtvrtek 10. února 2022 v 19 hodin budou legendární multiinstrumentalista, jazzman, improvizátor, ale také velký obdivovatel a interpret hudby starých mistrů, Jiří Stivín a jeho vnuk, přední český kontrabasista, vítěz a laureát mnoha mezinárodních interpretačních soutěží, Indy Stivín. Hudební publicisté o něm píší jako o „největší naději českého kontrabasu“ pro jeho propagování kontrabasu jako sólového nástroje, množství sólových recitálů a především komponování skladeb pro tento nástroj. Jeho hudební talent je považován za mimořádný, jeho hra je popisována jako technicky precizní a zároveň úchvatně zpívající. Je také držitelem Výroční ceny OSA pro nejúspěšnějšího českého hudebního skladatele vážné hudby do 30 let.  

 

************************************

Čtvrtek 12. května 2022 v 19 hodin
Zámek Pardubice – Společenský sál

Barocco sempre giovane

Iva Kramperová, Markéta Čepická, Vít Chudý – housle, Jakub Čepický, Jiří Kabát – viola, Jan Zemen - violoncello

Na programu: A. Vivaldi, J. S. Bach, G. Ph. Telemann, G. M. Monn

 

Stalo se ž tradicí, že součástí abonentní sezóny Barocco sempre giovane je každoročně koncert, na kterém vystoupí v roli sólistů členové souboru. Tentokrát to bude Iva Kramperová a Markéta Čepická v houslovém dvojkoncertu Antonia Vivaldiho, Jiří Kabát a Jakub Čepický ve violovém  dvojkoncertu Georga Phillippa Telemanna, Vít Chudý v houslovém koncertu Johanna Sebastiana Bacha a Jan Zemen v cellovém koncertu Georga Mathiase Monna.

 

***************************************

Čtvrtek 9. června 2022 v 19 hodin

Evangelický kostel Pardubice

Barocco sempre giovane

Jiří Lábus, Vilma Cibulková, Vilém Udatný – recitace, Gustáv Beláček – bas, Vilém Veverka – hoboj

Na programu: A. Lustig, J. S. Bach

 

Zdánlivě nesourodé spojení dvou velkých uměleckých děl. Kantátu Ich habe genug (Mám již všeho dost) pro sólový bas, hoboj a smyčce zkomponoval Johann Sebastian Bach roku 1727 na text neznámého autora. Odkazuje na vyprávění o zbožném starci z jeruzalémského chrámu, Simeonovi. Tématem je smrt jako vysvobození ze světa prostoupeného bídou a zoufalstvím. Epická báseň Arnošta Lustiga „Kantáta“ je obžalobou nejhrůznějšího zločinu v historii lidstva, Šoa. Navzdory tomu ani jedna z těchto kompozicí nekončí beznadějí: „Říkají nám naši mudrcové, že sice není možno neplakat, že ale věčný pláč nás samotné by zničil, až bychom byli jako ti, nad nimiž pláčeme… Budoucnost je jinde, neboť vzpomínka je jenom polovina bytí“. (Arnošt Lustig)

Tento hudebně – literární projekt vznikl ve spolupráci Josefa Krečmera a Evy Lustigové, dcery Arnošta Lustiga, která se současně ujala jeho režie. Je připomínkou výročí 80 let transportů židů z Pardubic a okolí.

 

Předplatné a vstupenky zakoupíte u nás v Turistickém informačním centru Pardubice a také v síti Ticketportal.

Více informací:

www.barocco.cz

www.facebook.com/baroccosempre