K ukládání bioodpadu jsou přistaveny hnědé kontejnery o objemu 1100 l na těchto stanovištích:

 • ul. Dubové Návrší u čp. 748
 • ul. Erno Košťála 973
 • ul. Luďka Matury u čp. 851 – 852
 • ul. Bartoňova 842 – 845
 • ul. Dašická 1767 – kachlíky

Nová stanoviště:

 • ul. Jana Zajíce čp. 960

 • ul. Erno Košťála u čp. 1008
 • ul. Studánecká před čp. 1568
 • ul. Na Drážce čp. 1564
 • ul. R. Vojtěchové z boku čp. 606
K ukládání bioodpadu jsou přistaveny hnědé kontejnery o objemu 1100 l na těchto stanovištích:

Prosíme všechny občany o dodržování pravidel pro třídění a ukládání bioodpadu do kontejneru:

Co patří do hnědého kontejneru na bioodpad?

 • Odřezky a slupky z ovoce a zeleniny
 • Shnilé ovoce a zelenina
 • Skořápky ořechů, vajec
 • Sedliny kávy a čaje (i s filtrem)
 • Pokojové květiny, řezané květiny (bez spojovacích drátů, stuh apod.)
 • Hlína z květináčů
 • Listí, plevel, tráva

Co nepatří do hnědého kontejneru na bioodpad?

 • Komunální odpad
 • Pleny, obvazy
 • Zbytky potravin a nápojů
 • Rostlinné oleje
 • Pytlíky z vysavače, odpad z popelníků, odpad vzniklý při zametání
 • Plastové kelímky, sáčky a obaly
 • Plechovky, hliníkové fólie
 • Vícevrstvé nápojové kartony (tzv. krabice tetrapak)
 • Textilie, kůže, vlna, dřevo, korek
 • Prospekty, noviny
 • Uhynulá zvířata
 • Odpady živočišného původu, maso, kosti
 • Exkrementy (psí, kočičí)
 • Objemné zelené odpady – větve, pařezy apod. 

  (tyto odpady patří do zvláštních nádob na separačních dvorech, před kompostováním se musí ještě upravit drcením, nebo štěpkováním)
  ​​​​​​​

Je zakázáno vhazovat bioodpad v plastových pytlích, taškách apod.

Klíč pro Vaši domácnost si můžete od března 2023 bezplatně vyzvednout na Úřadě městského obvodu Pardubice III
​​​​​​​(v kanceláři č. 4 u paní Škodové), případně na odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubice a dále třídit a jít tou správnou udržitelnou cestou. Klíč je univerzální pro všechny kontejnery na bioodpad na celém území města.