Chci natáčet film

Natáčení filmu v Pardubicích je možné za předpokladu, že se pro potřeby tvorby filmového a televizního díla budete řídit Obecně závaznou vyhláškou města, konkrétně částí, která spravuje problematiku záboru veřejného prostranství. V případě, že se chystáte požádat město o finanční podporu, zvolit můžete z více možností, první z nich je podání žádosti o podporu z rozpočtu města nebo se můžete obrátit na Kancelář primátora s žádostí o spolupráci.

Dále je možné kontaktovat filmovou kancelář East Bohemia Film Office https://eastbohemiafilmoffice.cz/cs/kontakty, což je nezisková regionální filmová kancelář založená na základě spolupráce Destinační společnosti Východní Čechy a Královehradeckého kraje. Úkolem kanceláře je působit jako kontaktní místo pro audiovizuální společnosti.