Dary z rozpočtu MO Pardubice IV

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, v platném znění, poskytuje Rada nebo Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV na žádost fyzickým i právnickým osobám dary na podporu volnočasových aktivit, které jsou poskytovány občanům Městského obvodu Pardubice IV na území Městského obvodu Pardubice IV.

Žádost lze podat osobně na podatelně Úřadu městského obvodu Pardubice IV nebo písemně formou datové zprávy (3kgb22c) či poštou na adresu Úřad městského obvodu Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice .

O podané žádosti na předepsaném formuláři ( viz níže) rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV formou usnesení a o výsledku bude žadatel informován. V případě vyhovění žádosti (úplně/částečně) bude s žadatelem uzavřena smlouva a následně bude poskytnutý dar zaslán na bankovní účet žadatele.