Provoz dopravního hřiště

Dopravní hřště je otevřeno od 13. 4. 2024 - 30. 11. 2024

Provozní doba pro veřejnost během školního roku:

Po - Pá: 14:00 - 19:00
So- Ne: 9:00 - 12:00 a 14:00 - 19:00

Provozní doba pro veřejnost během prázdnin:

Po - Pá: 9:00 - 12:00 a 14:00 - 19:00
So - Ne: 9:00 - 12:00 a 14:00 - 19:00

Provozní doba pro školy v době od 1. 9. - 30. 6.:

Po - Pá: 9:00 - 12:00 (V době dopravní výuky je hřiště pro veřejnost uzavřeno)

Za nepříznivého počasí je dopravní hřiště uzavřeno.

V době dopravní výchovy (dopolední hodiny), při nepříznivých klimatických podmínách nebo z technických důvodů může být provoz omezen. Provoz na dopravním hřišti se řídí provozním řádem a dále je dobré vědět, že  jednotlivci se řídí pokyny správce dětského dopravního hřiště, u organizované skupiny zodpovídá vychovatel za bezpečnost dětí i za zapůjčený materiál. K jízdě na hřišti používejte pouze asfaltové cesty a jízdní kola se půjčují pouze v rámci dopravní výchovy, za podmínky použití cyklistické přilby. Jízdní kola se půjčují pouze v rámci dopravní výchovy, za podmínky použití cyklistické přilby. Na dopravním hřišti dodržujte pravidla silničního provozu a dopravní značky, použít jízdní kolo můžete na hřišti pouze s použítí cyklistické přilby. Svým chováním chraňte sebe i ostatní před nebezpečím úrazu, nepoškozujte půjčený materiál i zařízení dětského dopravního hřiště. Provozování společenských her, používání dětských atrakcí a samotná jízda na kole v areálu DDH pouze na vlastní nebezpečí.

Dopravní výchova
​​​​​​​
Dlouhodobě pracuje městská policie s certifikací BESIPu na základních  školách s výukou dopravní výchovy. Na dopravním hřišti pak probíhá každý školní den dopoledne praktická část výuky. Během školního roku se hřiště v rámci dopravní výchovy vystřídá na 5000 dětí.  Učebna pak slouží jednak k výuce, ale stejně jako hřiště k pořádání různých cyklistických soutěží v rámci bezpečnosti silničního provozu.

Dopravní výuku zajišťuje strážník Alexandr Hylmar. Tel.: 604 161 262.

Herní prvky na hřišti
V rámci poslední rekonstrukce došlo v roce 2014 k instalaci nových herních prvků pro veřejnost.
Na kopci přibyla pro děti od 6 let "řídící věž" i s rozhlednou a skluzavkou, pro menší děti pak dvě dřevená letadla s prolézačkami a skluzavkami, kolotoče a houpačky i prolézací tunel. 
Pro sporťáky pak jsou k dispozici i branky na malý fotbálek. Mimo jiné došlo i k základní opravě se sociálním zařízením pro veřejnnost.