Dětský parlament zahájil svou činnost ve školním roce 2001/2002 a byl schválen Radou města Pardubic jako její poradní orgán. Je tvořen zástupci 16 základních škol v Pardubicích. Na jednání parlamentu vždy dochází 2 zástupci za školu (vždy jsou z druhého stupně). Od doby jeho vzniku se jednotliví delegáti scházejí zpravidla desetkrát za školní rok – většinou jedenkrát měsíčně.

Studentský parlament zahájil svou činnost ve školním roce 2001/2002 a byl schválen Radou města Pardubic jako její poradní orgán. Na začátku každého školního roku jsou osloveny všechny pardubické střední školy a je jim nabídnuta možnost účasti ve Studentském parlamentu. Na jednání parlamentu, které se uskutečňuje alespoň 1x měsíčně, dochází
2-3 zástupci z každé školy.

Hlavní prioritou obou parlamentů je seznámení žáků a studentů se společenským a politickým děním ve městě. Na svém prvním setkání si žáci a studenti sami zvolí témata, která je nejvíce zajímají a chtěli by se jimi v průběhu školního roku zabývat. Žáci a studenti tak mají možnost setkávat se s politickými představiteli města a dalšími zajímavými hosty (odborníky v dané oblasti), mají možnost vyjadřovat se k aktuálním tématům. Mezi diskutovaná témata patří např. problematika školství, sportu, kultury, životního prostředí, sociálních služeb, dopravy, rozvoje města apod. Zástupci parlamentů se také vydávají do nejrůznějších organizací na exkurze (např. Městská policie Pardubice, Východočeské divadlo Pardubice, Dopravní podnik města Pardubic, a. s., Lanové centrum Pardubice, Aquacentrum Pardubice, Dostihový spolek, a. s. aj.). Dětský parlament již také několikrát navštívil Senát PČR a Studentský parlament měl kromě Senátu PČR také možnost navštívit Poslaneckou sněmovnu PČR. Zástupci obou parlamentů si tak mohli vyzkoušet, jaké to je sedět v senátorských a poslaneckých lavicích. Velkým výstupem parlamentů je např. vybudování Skateparku v Pardubicích.