Dopravní omezení na území MO Pardubice III

Od 12. 9. 2023 do 21. 9. 2023 dojde k uzavírce a omezení průchodnosti chodníku v ulici Pod Lipami v úseku od křižovatky s ulicí Hraniční po čp. 12 z důvodu provádění výkopových prací.

Odpovědná osoba: z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) nelze uvést bližší informace o žadateli, neboť se jedná o fyzickou osobu

Dopravní omezení na území MO Pardubice III

Soubory ke stažení

Dopravní omezení na území MO Pardubice III

Od 1. 9. 2023 do 30. 4. 2024 (dle potřeb stavby) dojde k uzavírce 5 parkovacích míst a omezení průchodnosti chodníku v ulici Jana Zajíce před čp. 954 z důvodu umístění vozidla dopravujícího stavební materiál a zařízení stavby, včetně zajištění prostoru pro vjezd vozidla stavby k bytovému domu čp. 953-954. K uzavírce parkoviště dojde vždy pouze v případě dopravy materiálu a věcí potřebných ke stavbě.

Odpovědná osoba: Společenství vlastníků domu čp. 953 – 954 Jana Zajíce, Pardubice, se sídlem Jana Zajíce 953, Studánka, 530 12 Pardubice, IČ 016 38 530

Dopravní omezení na území MO Pardubice III

Soubory ke stažení

Dopravní omezení na území MO Pardubice III

Od 24. 8. 2023 do 30. 10. 2023 dojde k uzavírce a omezení průchodnosti chodníků v ulicích Bartoňova, Lidmily Malé a Blahoutova viz 3 situace z důvodu výkopových prací na uložení HDPE chráničky pro umístění vedení optické sítě.

Odpovědná osoba: EDERA Group a. s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 274 61 254

Dopravní omezení na území MO Pardubice III

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) bude rekonstruovat světelnou křižovatku ulic Na Drážce a Dašická z důvodu zabezpečení lepší průjezdnosti.

Od 13. 9. 2023 do 6. 11. 2023 dojde k částečné uzavírce z důvodu rekonstrukce světelné křižovatky ulic Na Drážce a Dašická (viz přiložené situace). V prostoru křižovatky bude zaveden kyvadlový provoz, který bude v pracovní době řízen pracovníky stavby a mimo pracovní dobu světelným signalizačním zařízením.

Objízdná trasa povede ulicemi Štrossova, Sakařova, Bubeníkova, Husova, Hůrka. Z druhé strany je objížďka navržena ulicí Staročernská a dále přes obec Staročernsko do obce Sezemice.

Dopravní omezení na území MO Pardubice III

Rekonstrukce světelné křižovatky ulic Na Drážce a Dašická

Dopravní omezení na území MO Pardubice III

Od 10. 7. 2023 do 10. 9. 2023 dojde k uzavírce místní komunikace - chodníku před rodinným domem čp. 1121 z důvodu stavebních prací na tomto objektu.

Odpovědná osoba: z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) nelze uvést bližší informace o zhotoviteli, neboť se jedná o fyzickou osobu.

Dopravní omezení na území MO Pardubice III

Dopravní omezení na území MO Pardubice III

Od 27. 6. 2023 do 17. 9. 2023 dojde k uzavírce místní komunikace - chodníku včetně přístupových chodníků k jednotlivým vchodům bytového domu čp. 359 - 365 a omezení průjezdnosti v ulici Rumunská před tímto bytovým domem z důvodu stavební akce Městského obvodu Pardubice III.

Odpovědná osoba: Služby města Pardubic a. s., se sídlem Pardubice, Bílé předměstí, Hůrka 1803, PSČ 530 02, IČ 252 62 572

Dopravní omezení na území MO Pardubice III

Soubory ke stažení

Dopravní omezení na území MO Pardubice III

Od 16. 3. 2023 do 31. 12. 2023 dojde k úplné uzavírce místní komunikace – společné stezky pro chodce a cyklisty v ulici Na Drážce, v úseku od vjezdu do prodejny LIDL, podél okružní křižovatky po výjezd do ulice Husova z důvodu zajištění vjezdu stavební techniky na stavbu v rámci realizace akce SV obchvat Pardubic.

Odpovědná osoba: HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000, IČ 466 78 468

Dopravní omezení na území MO Pardubice III