Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Pavla Pannová

Projektant

ATELIER MACAS
Ing. arch. Soběslav Macas

Datum nabytí účinnosti25. září 2018
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území