Dům dětí a mládeže BETA Pardubice

Dům dětí a mládeže BETA Pardubice je dalším střediskem volného času ve městě. Od roku 1989 sídlí ve Štolbově ulici hned vedle Aquacentra Pardubice. Od roku 2018 provozuje aktivity také v kulturním domě Dubina.

Nabízí zájmové útvary pro děti, mládež a dospělé v oblasti estetické, pohybové a hudební. Dále připravuje výukové programy pro ZŠ, MŠ a ŠD, dílny pro seniory, kurzy pro handicapované a další příležitostné akce. Součástí DDM Beta je také taneční skupina PS HROCH, která opakovaně dosahuje úspěchů v celorepublikových soutěžích a reprezentuje DDM Beta na kulturních a společenských akcích.


Více informací o organizaci se dozvíte na webových stránkách