V této aktivitě bude realizováno vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v programovém období 2014-2020 (včetně do roku 2023. Výstupem aktivity bude Závěrečná evaluační zpráva (odevzdaná příjemcem se závěrečnou zprávou o realizaci).

Minimálně bude vyhodnocena účelnost, dopady a udržitelnost MAP. Zodpovězeny budou minimálně otázky uvedené níže, nicméně příjemce dle svých potřeb, zájmu a prostředků může hodnocení rozšířit.