Předseda - Ing. Jiří Doležal, CSc

členové - Mgr. Martin Kratochvíl, Miroslav Jirsa