Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Formuláře s odkazem ve sloupci „Vyplnit online“ je možné vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana města Pardubic.

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte „Uložit cíl jako...“ nebo „Uložit odkaz jako...“ (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Název Odbor / Obvod Stáhnout Vyplnit online
Oznámení o vstupu do paušálního režimu – FÚ Obecní živnostenský úřad Oznámení o vstupu do paušálního režimu - FÚ [PDF, 292 kB] -
Žádost – tržní místa v ul. Pod Břízkami, p.p.č. 2396/3 v k.ú. Pardubice Městský obvod V formulář-žádost stánky [DOCX, 17 kB] -
Žádost o byt v domě zvláštního určení Odbor sociálních věcí Žádost o byt v domě zvláštního určení [PDF, 387 kB] -
Žádost o poskytnutí slevy na nájemném Odbor majetku a investic Žádost o poskytnutí slevy na nájemném [DOCX, 41 kB] -
Čestné prohlášení k žádosti o poskytnutí slevy na nájemném Odbor majetku a investic Čestné prohlášení k žádosti o poskytnutí slevy na nájemném [DOCX, 21 kB] -
Žádost, vyjádření k projektové dokumentaci Městský obvod VII Žádost, vyjádření k projektové dokumentaci [PDF, 10 kB] -
Žádost o společné vyjádření odboru životního prostředí k záměru   Odbor životního prostředí spolecne-vyjadreni-zp-mag [PDF, 368 kB] Vyplnit
29 ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI Městský obvod I 29 ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI [RTF, 79 kB] -
28 ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN Městský obvod I 28 ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN [DOC, 42 kB] -
27 ŽÁDOST O ZMĚNU SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ Městský obvod I 27 ŽÁDOST O ZMĚNU SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ [DOC, 40 kB] -
26 ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU MÍSTNÍHO POPLATKU Městský obvod I 26 ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU MÍSTNÍHO POPLATKU [DOC, 34 kB] -
25 UMÍSTĚNÍ LETNÍ PŘEDZAHRÁDKY Městský obvod I 25 UMÍSTĚNÍ LETNÍ PŘEDZAHRÁDKY [DOC, 50 kB] -
24 - UPOZORNĚNÍ PRO PLÁTCE POPLATKU Městský obvod I 24 - UPOZORNĚNÍ PRO PLÁTCE POPLATKU [DOC, 42 kB] -
23 TISKOPIS OHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU Městský obvod I 23 TISKOPIS OHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU [DOC, 51 kB] -
22 ZELEŇ - UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE, PŘÍP. ÚČELOVÉ KOMUNIKACI Městský obvod I 22 ZELEŇ - UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE, PŘÍP. ÚČELOVÉ KOMUNIKACI [DOC, 49 kB] -
22 ZELEŃ - VÝKOPOVÉ PRÁCE - STAVEBNÍ Městský obvod I 22 ZELEŃ - VÝKOPOVÉ PRÁCE - STAVEBNÍ [DOC, 50 kB] -
21 POVOLENÍ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SJEZDU Městský obvod I 21 POVOLENÍ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SJEZDU [DOC, 42 kB] -
20 VYJÁDŘENÍ K POVOLENÍ VÝJIMKY Z POČTU PARKOVACÍCH MÍST Městský obvod I 20 VYJÁDŘENÍ K POVOLENÍ VÝJIMKY Z POČTU PARKOVACÍCH MÍST [DOC, 36 kB] -
19 ZŘÍZENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ Městský obvod I 19 ZŘÍZENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ [DOC, 46 kB] -
18 ZELEŇ - UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE, PŘÍP. ÚČELOVÉ KOMUNIKACI Městský obvod I 18 ZELEŇ - UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE, PŘÍP. ÚČELOVÉ KOMUNIKACI [DOC, 49 kB] -
17 PŘEPRAVA ZVLÁŠŤ TĚŽKÝCH NEBO ROZMĚRNÝCH PŘEDMĚTŮ Městský obvod I 17 PŘEPRAVA ZVLÁŠŤ TĚŽKÝCH NEBO ROZMĚRNÝCH PŘEDMĚTŮ [DOC, 47 kB] -
16 UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO A JINÉHO ZAŘÍZENÍ Městský obvod I 16 UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO A JINÉHO ZAŘÍZENÍ [DOC, 51 kB] -
15 POVOLENÍ UZAVÍRKY Městský obvod I 15 POVOLENÍ UZAVÍRKY [DOC, 43 kB] -
14 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Městský obvod I 14 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA [DOC, 41 kB] -
13 UMÍSTĚNÍ PRODEJNÍHO ZAŘÍZENÍ NA TRŽNÍM, MIMOTRŽNÍM MÍSTĚ NEBO PŘED VLASTNÍ PROVOZOVNU Městský obvod I 13 UMÍSTĚNÍ PRODEJNÍHO ZAŘÍZENÍ NA TRŽNÍM, MIMOTRŽNÍM MÍSTĚ NEBO PŘED VLASTNÍ PROVOZOVNU [DOC, 44 kB] -
12 UMÍSTĚNÍ VELKOPLOŠNÉHO REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ Městský obvod I 12 UMÍSTĚNÍ VELKOPLOŠNÉHO REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ [DOC, 43 kB] -
11 UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - FYZICKÁ OSOBA Městský obvod I 11 UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - FYZICKÁ OSOBA [DOC, 50 kB] -
10 UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PRÁVNICKÁ OSOBA Městský obvod I 10 UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PRÁVNICKÁ OSOBA [DOC, 53 kB] -
9 UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÉHO REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ Městský obvod I 9 UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÉHO REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ [DOC, 42 kB] -
8 TISKOPIS - PLNÁ MOC Městský obvod I 8 TISKOPIS - PLNÁ MOC [DOC, 29 kB] -