Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Formuláře s odkazem ve sloupci „Vyplnit online“ je možné vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana města Pardubic.

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte „Uložit cíl jako...“ nebo „Uložit odkaz jako...“ (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Název Odbor / Obvod Stáhnout Vyplnit online
Žádost o zaslání údajů emailem Městský obvod V Žádost o zasílání údajů emailem [PDF, 196 kB] -
Žádost o zaslání údajů emailem Městský obvod V Žádost o zasílání údajů emailem [PDF, 196 kB] -
Žádost o zasílání údajů pro placení místních poplatků e-mailem Městský obvod VI Žádost o zasílání platebních údajů emailem [DOCX, 63 kB] -
Žádost o zasílání údajů pro placení místních poplatků e-mailem Městský obvod I Žádost o zasílání údajů pro placení místních poplatků e-mailem [DOCX, 26 kB] -
Žádost o zasílání údajů pro placení místních poplatků e-mailem Městský obvod I Žádost o zasílání údajů pro placení místních poplatků e-mailem [PDF, 216 kB] -
Žádost o nájem nebytových prostor Městský obvod VII zadost-najem-nebyt-prostor [DOC, 243 kB] -
Žádost o nájem restaurace Doubravice Městský obvod VII Žádost o nájem restaurace Doubravice [DOC, 242 kB] -
Milostivé léto – žádost o odpuštění příslušenství Městský obvod II Milostivé léto – žádost o odpuštění příslušenství [PDF, 620 kB] -
Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru Městský obvod VI Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru [PDF, 238 kB] -
Splnění ohlašovací povinnosti za užívání veřejného prostranství vyhrazeného parkování Městský obvod VII MÍSTNÍ POPLATEK - VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ [PDF, 210 kB] -
Žádost o povolení umístění pevné překážky na pozemní komunikaci   Městský obvod VII PEVNÁ PŘEKÁŽKA na pozemní komunikaci [PDF, 136 kB] -
Žádost o zasílání údajů pro placení místních poplatků e-mailem Městský obvod II Žádost o zasílání platebních údajů na mail [PDF, 127 kB] Vyplnit
Žádost o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče Odbor sociálních věcí Žádost o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče [DOCX, 41 kB] -
Čtvrtletní hlášení k poplatku z pobytu Odbor ekonomický Čtvrtletní hlášení k poplatku z pobytu [PDF, 2 MB] -
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu Odbor ekonomický Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu [PDF, 1 MB] -
Oznámení o vstupu do paušálního režimu – FÚ Obecní živnostenský úřad Oznámení o vstupu do paušálního režimu - FÚ [PDF, 292 kB] -
Žádost – tržní místa v ul. Pod Břízkami, p.p.č. 2396/3 v k.ú. Pardubice Městský obvod V formulář-žádost stánky [DOCX, 17 kB] -
Žádost o byt v domě zvláštního určení Odbor sociálních věcí Žádost o byt v domě zvláštního určení [PDF, 387 kB] -
Žádost o poskytnutí slevy na nájemném Odbor majetku a investic Žádost o poskytnutí slevy na nájemném [DOCX, 41 kB] -
Čestné prohlášení k žádosti o poskytnutí slevy na nájemném Odbor majetku a investic Čestné prohlášení k žádosti o poskytnutí slevy na nájemném [DOCX, 21 kB] -
Žádost, vyjádření k projektové dokumentaci Městský obvod VII Žádost, vyjádření k projektové dokumentaci [PDF, 10 kB] -
Žádost o společné vyjádření odboru životního prostředí k záměru   Odbor životního prostředí spolecne-vyjadreni-zp-mag [PDF, 368 kB] Vyplnit
29 ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI Městský obvod I 29 ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI [RTF, 79 kB] -
28 ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN Městský obvod I 28 ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN [DOC, 42 kB] -
27 ŽÁDOST O ZMĚNU SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ Městský obvod I 27 ŽÁDOST O ZMĚNU SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ [DOC, 40 kB] -
26 ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU MÍSTNÍHO POPLATKU Městský obvod I 26 ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU MÍSTNÍHO POPLATKU [DOC, 34 kB] -
25 UMÍSTĚNÍ LETNÍ PŘEDZAHRÁDKY Městský obvod I 25 UMÍSTĚNÍ LETNÍ PŘEDZAHRÁDKY [DOC, 50 kB] -
23 TISKOPIS OHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU Městský obvod I 23 TISKOPIS OHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU [DOC, 63 kB] -
22 ZELEŇ - UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE, PŘÍP. ÚČELOVÉ KOMUNIKACI Městský obvod I 22 ZELEŇ - UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE, PŘÍP. ÚČELOVÉ KOMUNIKACI [DOC, 49 kB] -
22 ZELEŃ - VÝKOPOVÉ PRÁCE - STAVEBNÍ Městský obvod I 22 ZELEŃ - VÝKOPOVÉ PRÁCE - STAVEBNÍ [DOC, 50 kB] -