Galerie města Pardubic

GAMPA nebo-li Galerie města Pardubic funguje od roku 2012. Cílem galerie je soudobou uměleckou tvorbu přibližovat široké veřejnosti a vytvářet platformu pro diskuzi nad aktuálními uměleckými i společenskými tématy. Nabízí inspirativní, zážitkový i relaxační prostor otevřený všem bez rozdílu. Galerie města Pardubic je neziskovou a nesbírkotvornou institucí.
Sídlila v prostoru bývalé sýpky s barokním dvoulodním klenutým prostorem členěným mohutnými pilíři. Od září 2023 bude GAMPA nově v areálu zrekonstruovaných Automatických mlýnů v sousedství Gočárovy galerie a dvou nových institucí Sféry a Nadace Automatické mlýny.

Galerie města Pardubic

Výstavní prostor Mázhaus

Výstavní prostor Mázhaus

Vězení, výčep nebo výstavní prostor? To vše skrývá historie Mázhausu – domu, který se nachází v těsné blízkosti radnice a zaujme vás nejenom svou fasádou, na které je mimochodem sv. Václav. Výstavní prostor v přízemí je využívám pro výstavy místních i hostujících umělců a škol. K expozicím je také využíváno sklepení – šatlava, tedy místo, které dříve sloužilo jako vězení. Mázhaus také vítá zamilované. Čeká-li vás svatba na radnici, vaše cesta k oltáři započne právě v Mázhausu.