PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 2023

Do kontejnerů nepatří:
· zeleň, větve · stavební suť, střešní tašky, keramika ... · pneumatiky · nebezpečné odpady (barvy, laky, eternit, ... atd.) · elektronika (televizory, lednice, výpočetní technika, ...) · odpad, který je možno uložit do běžných separačních kontejnerů (plasty, sklo, papír)

Do kontejnerů patří: pouze tzv. objemný odpad (nábytek, matrace, linolea, odpad z běžného vyklízení domácností).

StanovištěDen přistaveníPřistavení v týdnech

Na Drážce – parkoviště
parkoviště na křižovatce ulic Na Drážce a Věry Junkové

Pondělí12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51

Dubina – u lesa
u kontejnerového stanoviště před lesem – na křižovatce ulic K Lesu a V Zahrádkách
u vytučněných termínů bude kontejner přivezen na stanoviště v době nejpozději do 10 hodin,
u nevytučněných nejdříve ve 13 hodin

Úterý11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Dubina – Erno Košťála
ul. E. Košťála na chodníku u vyvýšeného prahu z boku čp. 973

Úterý14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50

Luční – hřiště
ulice Luční – u zahradnictví

Středa11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Luční – stadion
ulice Luční - před stadionem

Pondělí12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Skrbkova – Lesní
u kontejnerového stanoviště před lesem – na křižovatce ulic Skrbkova a Lesní

Úterý10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Jana Zajíce – centrum
ulice Jana Zajíce z boku čp. 946 na ostrůvku u parkoviště

Čtvrtek15, 20, 25, 36, 47

Raabova x Spojilská – parkoviště
u kontejnerového stanoviště na parkovišti – na křižovatce ulic Raabova a Spojilská

Čtvrtek14, 26, 38, 47

Luďka Matury 856
ulice Luďka Matury za čp. 856 vedle kontejnerového přístřešku na trávníku – směrem ke křižovatce

Středa18, 23, 33, 41

Na Drážce u čp. 1564
Na Drážce u čp. 1564 – vlevo u kontejnerového stanoviště směrem ke světelné křižovatce

Čtvrtek15, 25, 37, 51

Lidmily Malé x Bartoňova
ulice Bartoňova – za točnou MHD autobusu č. 8 na zpevněné ploše u kontejneru na posyp (proti čp. 881

Středa10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50


Pro uložení odpadu nepatřícího do velkoobjemových kontejnerů slouží separační dvory na území města Pardubice.
Podmínkou pro ukládání odpadů na separační dvůr je:

  • Občan musí předložit doklad o zaplacení komunálního odpadu nebo platný občanský průkaz
    s místem trvalého bydliště v Pardubicích.
  • Každý občan, který splní výše uvedené podmínky má nárok na odložení odpadu v množství
    200 kg od občana za týden; u stavební suti je toto množství 300 kg od občana za měsíc. DRUHY PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ NA SEPARAČNÍCH DVORECH:
ODPADPříjem SD:
papír, sklo, plasty (včetně tetrapakových obalů), kovyvšechny SD
stavební suť, keramikavšechny SD
velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, lina, matrace…)všechny SD
vyřazená elektronika (ledničky, televizory, PC, zářivky, monočlánky…)všechny SD
pneumatiky (osobní, bez disků)všechny SD mimo Polabinya Pardubičky
jedlé oleje, tuky (v uzavřených nádobách)všechny SD
zeleň, větvevšechny SD mimo Polabiny
nebezpečné odpady (barvy, kyseliny, hydroxidy, pesticidy, lepidla,
pryskyřice, oleje, ředidla, olejové filtry, autobaterie, …)
všechny SD mimo Polabiny
eternit, lepenka, škvára, Ytong, porobetonPouze SD Dražkovice *)


Provozní doba:

Umístění separačních dvorůDenOdDo
Dražkovice, areál překladiště odpadupo, út, čt, pá
st
6.30
6.30
15.00
17.00
Hůrka, areál SmP a.s., Hůrka 1803út, čt
so
13.00
8.00
17.00
12.00
Nemošice, ul. Ostřešanskáút, st, čt
so
13.00
8.00
17.00
12.00
Pardubičky, ul. Průmyslováút, čt
so
12.00
8.00
17.00
12.00
Pardubice, ul. Na Staré Poště čp. 2903po, st, pá
so
13.00
8.00
17.00
12.00
Svítkov, za areálem Plynostavupo, st, pá
so
13.00
8.00
17.00
12.00
Rosice nad Labem, ul. J.K.Tylapo, st
so
13.00
8.00
17.00
12.00
Ohrazenice, ul. Pohránovskápo, st
so
13.00
8.00
17.00
12.00
Polabiny, Lonkova ul. – mezi výměníkypo, so
út, čt
8.00
14.00
12.00
18.00