Hlasování do přenosné volební schránky

v Městském obvodu Pardubice II


Hlasování do přenosné volební schránky v Městském obvodu Pardubice II

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.  

O přenosnou volební schránku si mohou voliči Městského obvodu Pardubice II požádat telefonicky na číslech 466 798 637 – pí. Marišlerová, nebo 466 798 629 - Ing. Bodláková.