Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

Projektant

ADAM PRVNÍ, spol. s.r.o
Ing. arch. Jan Kovář

Datum nabytí účinnosti10. říjen 2017
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území