Místní poplatek ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Vážení spoluobčané,

informujeme Vás, že sazby poplatků pro rok 2023 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2022. Úhradu lze provést bankovním převodem, v hotovosti nebo platební kartou přímo na pokladně městského úřadu.

Z důvodu přechodu na nový informační systém Vás žádáme o platbu místních poplatků pro rok 2023 po datu 1. února 2023 (V případě Vámi nastavených trvalých příkazů, splatnost neměňte).

Po tomto datu vám budou jako obvykle doručeny do schránek poštovní složenky, které budou nově opatřeny QR kódem pro pohodlnější platbu.

V roce 2023 opět Úřad městského obvodu Pardubice VI plánuje výběr výše uvedených místních poplatků v místních částech městského obvodu.

Zaměstnanci ÚMO Pardubice VI budou vybírat poplatky od 16:00 do 17:00 hodin (pouze v hotovosti) a to:

  • v Lánech na Důlku 35 (bývalá pošta) dne 15. března 2023
  • v Opočínku č.p. 53 dne 22. března 2023