Informace o probíhajících pracích na ošetření dřevin

OŠETŘENÍ 420 KS DŘEVIN

Od pondělí 31.7.2023 bude arboristická firma ošetřovat dřeviny na našem obvodě. Celkem se bude jednat o 420 ks dřevin, na kterých odborná firma provede potřebná ošetření (např. řez zdravotní, bezpečností, lokální redukci, …). Předpokládané ukončení těchto prací je konec roku 2023, a to z důvodu kombinace různých technologií řezu a s tím spojené optimální období pro daný řez.