• Adresa trvalého bydliště: náměstí Čs. legií 1113, 530 02 Pardubice
  • Tel.: 775 609 939
  • E-mail: dominik.becka@pirati.cz
  • Vzdělání: FFÚ VŠE
  • Zaměstnání: manažer řízení rizik
  • Členství v politické straně: Piráti
    ​​​​​​​