• Adresa trvalého bydliště: Wintrova I 393, 530 03 Pardubice
  • Tel.: 603 216 676
  • E-mail: Dospel.Patrik@gmail.com
  • Osobní údaje: nar. 3. 7. 1990, svobodný
  • Vzdělání: VŠ
  • Zaměstnání: BUSINESS CONTROLLER EASTERN EUROPE, společnost KNAUF INSULATION
  • Členství v politické straně: ODS
  • Členství v orgánech MO (popř. města): předseda Finančního výboru