​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Projekt Inteligentní parkovací systém v Pardubicích je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Předmětem projektu je vybudování jednotného systému řízení parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit na území statutárního města Pardubice vč. souvisejících služeb za účelem vytvoření inteligentního systému řízení parkování, které je složeno z těchto dílčích částí/aktivit:

  • Aktivita A) Kontrola obsazenosti parkovacích míst/lokality
  • Aktivita B) Dodávka parkovacích automatů
  • Aktivita C) Dodávka Centrálního systému.

Inteligentní parkovací systém poskytne informace o využití parkovacích míst, poskytne lepší přehled o tom, jak jsou jednotlivá parkovací místa obsazená.

​​​​​​​Projekt naplní indikátor 72311 Úspora času v silniční dopravě s cílovou hodnotou 33 724 osoba hod./rok.

https://mapy.pardubice.eu/MyCity/index.html?ReturnUrl=%2fmycity%2f