Východočeská galerie v Pardubicích - Dům U Jonáše - Pernštýnské nám. 50 Pardubice
výstavy, trhy a veletrhy


ZRUŠENO
Jedno místo prázdné – České umění 2. poloviny 20. století
Popis akce

Východočeská galerie v Pardubicích vybrala ze svých bohatých sbírek významná díla z druhé poloviny 20. století. Chce tímto výběrem připomenout základní tematické okruhy tohoto období, jimiž bylo rozvíjení dědictví fantaskního surrealistického názoru, zájem o příběh a osud člověka, ale i cestu ke geometrii a abstrakci. Zastoupena bude tvorba: M. Medka, K. Nepraše, A. Šimotové, E. Kmentové, O. Slavíka, Z. Sýkory, F. Kyncla a dalších autorů. Kurátorka výstavy: Hana Řeháková