Potřebujete pracovat, ale máte malé dítě, které ještě není zralé na mateřskou školu?

Je ve věku od 1,5 roku do 4 let? Právě pro Vás je tu příspěvková organizace
Ratolest – dětské skupiny. Navazuje na dlouholetou tradici jesliček, má odborný pečující personál, vlastní domácí kuchyni a velkou zahradu pro děti.
Pro více informací navštivte webové stránky

Potřebujete komplexní péči o dítě se zdravotním znevýhodněním, specifickými potřebami v raném věku?

Právě pro Vás je tu příspěvková organizace LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum. Více o činnosti organizace se dozvíte na webových stránkách

Životní situace

Kde jsou v Pardubicích městské jesle – dětská skupina, kde a kdy si mohu vyzvednout přihlášku?

Transformací oddělení městských jeslí RATOLEST vznikly dvě dětské skupiny.

Přihlášku do dětských skupin je možné podat během celého roku. Elektronický formulář naleznete na www.ratolest.eu . Přihlášku do dětských skupin je vhodné podat co nejdříve. Odeslat ji můžete na mail hcempirkova@ratolest.eu nebo ji donést osobně. Zároveň si můžete s ředitelkou zařízení po předchozí telefonické domluvě dohodnout prohlídku prostor dětských skupin.

Kontakt:

Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace,  K Blahobytu 727, Pardubice 530 02,

tel.: 466 798 550, 736 512 617, email: hcempirkova@ratolest.eu   

www.ratolest.eu

 

Pro jaké děti je určena Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum?

Do Lentilky jsou přijímány děti v rozmezí od 1,5 roku do 7 let. Do Lentilky jsou přijímány jak děti zdravé, tak děti se specifickými vzdělávacími potřebami - děti s problémy v oblasti psychomotorického vývoje, komunikace a sociální interakce. Pro děti je podle jejich potřeb připravená péče pedagogická, speciálně pedagogická, psychologická, klinických logopedů, rehabilitačního lékaře, ergoterapie, fyzioterapie, foniatrie a poradenství.

Kontakt:

Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum, Prodloužená 287, 530 09 Pardubice,tel.: 466 009 430, 733 724 538, e-mail belkova@drclentilka.cz,  www.drclentilka.cz

Je dětem v Lentilce poskytována pedagogicko-výchovná péče?

S dětmi pracují zdravotníci, pedagogové a speciální pedagogové a je jim poskytována komplexní péče o všestranný rozvoj i pedagogicko-výchovná péče na úrovni předškolního vzdělávání. Pro každé dítě, které to v nějaké oblasti potřebuje je připraven, tzv. Komplexní individuální plán rozvoje (KIPR). Ten je úzce provázán se školním vzdělávacím plánem (ŠVP) a spolupracují na něm všichni odborníci, kteří s dětmi pracují, včetně vás rodičů. Je to důležité propojení a společné úsilí na tom, aby se dítě rozvíjelo s maximálním úspěchem a dle svých potřebKomplexní individuální plán rozvoje definuje jakým způsobem a kam je potřeba dítě za určité období společně dovést. 

Kontakt:

Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum, Prodloužená 287, 530 09 Pardubice,tel.: 466 009 430, 733 724 538, e-mail belkova@drclentilka.cz,  www.drclentilka.cz