Oddělení jízdní policie

Oddělení jízdní policie - bylo založeno dne 21. 5. 2002.
Oddělení tvoří tři muži, jedna žena a také čtyři starokladrubští koně, kteří jsou ustájeni na Dostihovém závodišti v Pardubicích. Výcvik policejních koní se skládá ze základního výcviku a speciálního policejního výcviku. Přitom hlavní důraz je kladen na charakterové vlastnosti koně. Policejní výcvik slouží k upevňování odvahy a ověření poslušnosti získané základním výcvikem. U koní se klade důraz na zvládnutí výkonu služby ve městě. Při výcviku se používají pet lahve, koberce, balonky a hadroví panáci představující zraněné ležící osoby při různých demonstracích, sportovních utkání apod. Kůň nesmí při zásahu nikoho zranit nebo ohrozit na životě. Dále jsou využívány petardy, barevné dýmovnice, průchod ohněm a střelba slepými náboji. Takto vycvičený kůň může bez problémů vyrazit do rušných městských ulic a býti strážníkům ochotným a spolehlivým kolegou. Jednou z nejdůležitějších vlastností je důvěra koně v jezdce, která se musí neustále procvičovat a upevňovat. Dobře vycvičený kůň se nesmí bát žádných rušivých jevů, které mohou nastat. A právě město jich nabízí nepřeberné množství. Jedná se hlavně o hustý provoz na silnicích a s tím spojené různé zvuky klaxonů, houkaček, sirén. Obtížné pro koně jsou i různé podchody, průchody, mosty.

Celý výcvik musí být prováděn postupně a velice citlivě, protože kůň je stádové zvíře a jakékoliv nebezpečí řeší útěkem, proto výcvik služebních koní je nikdy nekončící práce vyžadující trpělivost. Uplatnění policejních koní je hlídková činnost v centru města, ale hlavně v okrajových částech města, chatových oblastech, dále zabezpečování veřejného pořádku při Velké pardubické steeplechase. Jízdní oddíl také prezentuje své koně na různých chovatelských akcích po celé České republice, předvádí policejní výcvik na dětských táborech a dalších sportovních, kulturních akcích.

Pro policejní koně jsou také pořádány speciální závody, ty se skládají z klasického parkuru a policejního parkuru, kdy musí například jezdec srážet obuškem pet lahve a zároveň překonat různé vysokou překážku, nebo vytlačování demonstrantů, přechod přes překlopnou nebo pevnou lávku. Průchod kouřovou clonou a jiné nástrahy. Tyto speciální se pořádají v Ostravě, Praze, Brně, Kostelanech nebo v Polsku.

Koně

Starokladrubští koně jsou skvělí těžcí kočároví koně – karosiéři. Používá je však často také jízdní policie, pro jejich klidný a respekt vzbuzující vzhled. Mezi hlavní poznávací znamení patří v první řadě tzv. klabonosá hlava (vyklenutá), dalším důležitým znakem je jeho typický pohyb. Především v klusu je patrné, jak vysoko elegantně zvedá přední nohy.

Kladrubský kůň je světovým unikátem. V roce 1995 byl starokladrubský kůň přijat za kulturní památku a v roce 2002 byl za kulturní památku označen i hřebčín v Kladrubech nad Labem.
Tímto postem se stal jediným živým tvorem na světě, na kterého je nahlíženo jako na živoucí umělecké dílo.

Kladrubský kůň pochází z České republiky. Je to naše jediné původní plemeno, jehož původ sahá až na začátek novověku, řadí se do tzv. barokních plemen koní. Zároveň je to jediné plemeno koní vyšlechtěné speciálně pro ceremoniální účely panovníků. Do dnešních dnů si stále udržel barokní ráz. Své jméno dostal podle hřebčína v Kladrubech nad Labem.