Právní předpis
Účinnost
Podnikatelé, živnosti, kterých se změna týkáPovinnostNesplnění povinnostiTermín splnění

zákon č. 111/1994 Sb.

1.8.1994

podnikatelé provozující koncesovanou živnost Silniční motorová dopravadopravnímu úřadu prokázat trvání finanční způsobilosti pro velká vozidlaživnostenský úřad zruší nebo změní rozsah koncese31.7.2023
(na žádost 31.8.2023)

zákon č. 217/2022 Sb.

1.8.2022

podnikatelé oprávněni provozovat koncesovanou živnost "Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující  3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí", a hodlají provozovat "Silniční motorová doprava - mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí" (zjednodušeně dodávky v zahraničí)
požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady prokazující splnění podmínky usazení, finanční způsobilost a odborné způsobilosti podle zákona č. 11/1994 Sb.
živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku změnu rozsahu předmětu podnikání na "Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí"  (tzn. nebude oprávněn poskytovat dopravu dodávkovými vozidly v zahraničí)
1.2.2023