Krajská knihovna v Pardubicích - Pernštýnské náměstí 77 Pardubice
výstavy, trhy a veletrhy


Karel Čapek 130
Popis akce

Při zachování chronologické linky jsou jednotlivé panely koncipovány spíše tematicky. Seznamují nás s krajem dětství, bydlištěm rodiny a dobovými okolnostmi, do nichž postupně přicházejí na svět tři sourozenci Čapkovi. Ukazují, jak důležité bylo pro Karla Čapka studium a sbírání zkušeností v evropských zemích a také navazování kontaktů s mladou uměleckou generací v Praze.