Kluby seniorů vyvíjejí činnost dle svých zvyklostí a dohody svých členů. Často se jedná o kluby, kde členové vykonávali stejnou profesi (učitelé, chemici, zaměstnanci podniků atd.). Některé kluby pořádají výlety, procházky, apod. V současné době je v Pardubicích 24 klubů seniorů.

Do klubu se lze přihlásit buď kontaktováním vedoucího klubu přímo v místě a čase schůzky klubu, nebo přes kontaktní osobu: BcA. Michaela Smetáková (tel. 466 859 429, 731 453 270, e-mail: michaela.smetakova@mmp.cz), oddělení kultury a cestovního ruchu odboru školství, kultury a sportu MmP.

Místa schůzek klubů, adresy kluboven:

  • Seniorcentrum - Pospíšilovo náměstí 1693
  • Slovany – Krátká 673
  • Polabiny – Bělehradská 379
  • Dubina – Erno Košťála 1014

Přehled klubů, místa a časy konání schůzek