Knihovní centrum u Vokolků na Příhrádku - Příhrádek 6 - 8 Pardubice
výstavy, trhy a veletrhy


Komenský 2020
Popis akce

Představujeme originální výstavu Komenského citátů, které jsou převedeny do zajímavé ilustrované podoby a výstavu Komenského timeline, složenou z dvanácti ilustrovaných papírových plakátů formátu s důležitými událostmi z Komenského života. Výstava je spučástí projektu Komenský 2020.  Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z předpokladu, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také docela ztraceny. Celý život proto pracoval na svém stěžejním díle Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde představil vizi a cestu k proměně společnosti. K praktické obnově přitom dle Komenského dochází prostřednictvím moudrého porozumění a správy sedmi klíčových oblastí: vzdělanost, rodina, vláda, víra, média, umění a podnikavost.