Předseda komise:
Mgr. Monika Kopecká

Členové komise:
Jaroslav Žítek
Petr Kadlec
Ing. Simona Machačová
Šárka Kolovratníková
Ing. Alena Suková
Jolana Štěpánková