Předseda komise:
Pavlína Černíková

Členové komise:
Ing. Jan Matějek
Mgr. Jiřina Klírová
Kateřina Skřeková Milerová
Mária Ministrová
Markéta Jelínková
RNDr. Josef Kubát