Kontakty:

Ing. Petra Luňáková
manažer projektu
e-mail: lunakova.map@mmp.cz
mobil: 739 068 723

Kateřina Vařáková
administrátor projektu
e-mail:varakova.map@mmp.cz
mobil: 702 044 681

Realizační tým projektu je složen z administrativního a odborného týmu.

Odborný tým má dále dvě odnože:
a) odborný tým pro klíčovou aktivitu č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP a č. 3 Evaluace a monitoring MAP
b) odborný tým pro klíčovou aktivitu č. 4 Implementace MAP

Za řízení celého projektu je odpovědný Hlavní manažer projektu. Druhou nejvýkonnější pozicí je
Administrátor projektu. S administrativními úkony jim dále pomáhají Organizační pracovník, Mediální a
PR pracovník a Asistent (archivář).

Za realizaci KA č. 2, 3 a 4, naplnění monitorovacích indikátorů a jednotlivých výstupů projektu jsou
odpovědní odborní garanti a metodici. Evaluaci projektu má na starosti Odborný garant pro evaluace a
sebehodnotící zprávy. Za realizaci vzdělávacích akcí zodpovídají Koordinátoři příslušného tématu. Pro
potřeby projektu je dále zřízena pozice Facilitátora/mediátora/moderátora, Lektora, Asistenta lektora a
Analytika - zástupce školy.

Pro jednotlivá opatření MAP jsou zřízeny pracovní skupiny. Vedoucí a členové pracovních skupin jsou
též členy odborného realizačního týmu projektu.

Všechny pracovní pozice jsou obsazeny kvalifikovanými odborníky ve svém oboru. Seznam lídrů/expertů v rámci jednotlivých pracovních skupin je možné zobrazit zde.​​​​​​​