Jmenný seznam

Starosta
Filip Šťastný

466 046 009, 603 458 429
filip.stastny@umo1.mmp.cz

Místostarosta
Ing. Jiří Lejhanec

777 270 165
jiri.lejhanec@umo1.mmp.cz

Tajemnice


Ing. Gabriela Křížková466 046 007, 737 276 380
gabriela.krizkova@umo1.mmp.cz
sekretariát
Jana Kalousková, DiS.

466 046 011, 605 227 752
jana.kalouskova@umo1.mmp.cz

Kancelář úřadu
Vedoucí odboru
Bc. Pavlína Fraňková 

466 046 030, 603 556 439
pavlina.frankova@umo1.mmp.cz 

Podatelna, ověřování, CzechPOINT


Andrea Pavlišová

466 046 036, 731 675 701
andrea.pavlisova@umo1.mmp.cz

Oddělení ekonomické 


Jitka Schejbalová
(správce poplatku TKO, psi)

466 046 032, 605 223 600 
jitka.schejbalova@umo1.mmp.cz

Petra Cinertová 
(správce poplatku TKO, psi)
466 046 033, 734 260 288
petra.cinertova@umo1.mmp.cz

Vladimíra Loučková
(správce poplatku veřejná prostranství)

466 046 034, 730 192 167
vladimira.louckova@umo1.mmp.cz

Jana Klempířová
(referent administrativy)
466 046 031, 603 458 436
jana.klempirova@umo1.mmp.cz

Lenka Kindlová 
(pokladna)

466 046 035, 730 554 550
lenka.kindlova@umo1.mmp.cz

Oddělení přestupků


Ing. Michaela Zárubová466 046 021, 603 458 430, 
michaela.zarubova@umo1.mmp.cz
Bc. Lubomír Frei

466 046 022, 603 458 433
lubomir.frei@umo1.mmp.cz

Odbor dopravy a životního prostředí

Oddělení dopravy


Ing. Pavlína Velebová466 046 042, 731 450 714
pavlina.velebova@umo1.mmp.cz
Lenka Bochová466 046 043, 603 458 434
lenka.bochova@umo1.mmp.cz

Dana Valentová

466 046 041
dana.valentova@umo1.mmp.cz

Oddělení životního prostředí
Bc. Kateřina Smutná466 046 044, 731 680 357
katerina.smutna@umo1.mmp.cz


 Odbor údržby majetku
Vedoucí odboru
Ladislav Štipák466 046 050
ladislav.stipak@umo1.mmp.cz

Oddělení stromy, parky


správce parku Na Špici

731 643 100
spravce@naspici.eu

Odbor údržby zeleně


Vedoucí odboru
Vladimír Kapitola731 162 784
vladimir.kapitola@umo1.mmp.cz