Jmenný seznam

Starosta
Filip Šťastný

466 046 009, 603 458 429
filip.stastny@umo1.mmp.cz

Místostarosta
Ing. Jiří Lejhanec

777 270 165
jiri.lejhanec@umo1.mmp.cz

Tajemnice


Ing. Gabriela Křížková466 046 007, 737 276 380
gabriela.krizkova@umo1.mmp.cz
sekretariát
Michaela Beranová, DiS.

466 046 011
michaela.beranova@umo1.mmp.cz

Kancelář úřadu
Vedoucí odboru
Bc. Pavlína Fraňková 

466 046 031, 603 556 439
pavlina.frankova@umo1.mmp.cz 

Podatelna, ověřování, CzechPOINT


Pavlína Stuchlíková

Andrea Pavlišová

466 046 012, 731 675 701
pavlina.stuchlikova@umo1.mmp.cz

Oddělení ekonomické 


Jitka Krátká 
(správce poplatku TKO, psi)

466 046 033, 734 260 288
jitka.kratka@umo1.mmp.cz

Jitka Schejbalová
(správce poplatku TKO, psi)

466 046 032, 605 223 600 
jitka.schejbalova@umo1.mmp.cz

Vladimíra Loučková
(správce poplatku veřejná prostranství)

730 192 167
vladimira.louckova@umo1.mmp.cz

Lenka Kindlová 
(pokladna)

466 046 037, 730 554 550
lenka.kindlova@umo1.mmp.cz
Bc. Jana Petržilková
(účetní)
jana.petrzilkova@umo1.mmp.cz

Oddělení přestupků


Ing. Michaela Zárubová603 458 430
michaela.zarubova@umo1.mmp.cz
Bc. Lubomír Frei

603 458 433
lubomir.frei@umo1.mmp.cz

 Odbor dopravy a životního prostředí

Oddělení dopravy


Šárka Volšová466 046 041, 731 450 714
sarka.volsova@umo1.mmp.cz
Lenka Bochová466 046 043, 603 458 434
lenka.bochova@umo1.mmp.cz

Oddělení životního prostředí


Bc. Kateřina Smutná731 680 357
katerina.smutna@umo1.mmp.cz
 Odbor údržby majetku
Vedoucí odboruadministrativa
Iveta Francová731 643 103
iveta.francova@umo1.mmp.cz

Oddělení stromy, parky


správce parku Na Špici

731 643 100
spravce@naspici.eu

Odbor údržby zeleně


Vedoucí odboru
Vladimír Kapitola731 162 784
vladimir.kapitola@umo1.mmp.cz​​​​​​​