Opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2

V souvislosti se zrušením stavu pandemické pohotovosti již nikde neplatí povinnost nosit respirátor nebo obdobný prostředek. Neplatí ani jiná plošná opatření, včetně možnosti se nechat bezplatně preventivně testovat na koronavirus. Bezplatné testování je v současné době možné již jen na základě žádanky vystavené lékařem.

Aktuální mimořádná a ochranná opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR, ale i ve světě, naleznete na stránkách věnovaných koronaviru, tedy na tzv. Covid Portálu, a na stránkách Krajské hygenické stanice Pardubického kraje. Na Covid Portálu naleznete i informace o aktuální epidemiologické situaci a řadu souvisejících údajů.

Nadále platí doporučení:

  • dodržování rozestupů mezi osobami min. 1,5 metru,
  • zvýšená hygiena, zejména provádění dezinfekce rukou,
  • nošení ochrany úst a nosu na místech, kde se shromažďuje v uzavřených prostorech větší počet cizích osob, ve zdravotnických a sociálních zařízeních a pod.,
  • časté větrání místností,
  • provádění plateb bezhotovostním způsobem, tj. platebními kartami, mobilním telefonem apod.

Očkování proti onemocnění COVID-19

Již od 18. července 2022 se mohou všechny osoby ve věku od 18 let nechat naočkovat druhou posilovací dávkou.

15. listopadu 2021 byl spuštěn centrální rezervační systém, který umožňuje od 13.12.2021 vytvořit rezervaci na očkování pro osoby ve věku 5+.

Ode dne 24.1.2022 se mohou, již
po 5 měsících od ukončeného očkování, nechat přeočkovat posilovací dávkou proti onemocnění COVID-19 osoby ve věku 12+.

Kdo nemá možnost se rezervovat sám nebo prostřednictvím osoby blízké, může využít níže uvedenou informační linku nebo se může obrátit na svého praktického lékaře.


Další konkrétní informace k očkování lze nalézt na internetových stránkách Krajského úřadu Pardubického kraje.

Do svého mobilního telefonu a obdobného zařízení si můžete nainstalovat aplikaci "Tečka" a případně i aplikaci "čTečka", které vám zjednoduší možnost prokazování se certifikátem o provedeném očkování, potvrzením o provedeném antigenním či PCR testu respektive vám umožní si pomocí QR kódu přečíst informace o provedeném očkování nebo testu jiné osoby (tuto aplikaci lze využít například při kontrole v rámci vstupu do prodejen, provozoven, na kulturní či sportovní akce apod.).
​​​​​​