Krajská knihovna v Pardubicích

Krajská knihovna v Pardubicích je příspěvková organizace Pardubického kraje. Sídlí na Pernštýnském náměstí, v historických památkově chráněných budovách čp. 77, 78 a 79.

Je typem univerzální veřejné knihovny a ústřední knihovnou sítě veřejných knihoven v regionu, přičemž v Pardubicích zároveň plní funkci knihovny městské. Shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy, noviny, mapy, hudebniny, zvukové materiály, elektronické dokumenty a další informační zdroje. Zpracovává, uchovává a poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním zdrojům. Je střediskem knihovnických, bibliografických a informačních služeb kooperujících knihoven v kraji.

Více informací o organizaci se dozvíte na webových stránkách