• Řeší problematiku nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného, a mladistvých, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, případně kteří se dopustili přestupku.
  • V rámci trestního řízení ve věcech nezletilých a mladistvých pachatelů trestné činnosti spolupracují s orgány činnými v trestním řízení ( policie, státní zastupitelství, soudy pro mládež) zejména při poskytování součinnosti při jednotlivých úkonech a dále při zjišťování poměrů mladistvé či nezletilé osoby
  • Účastní se hlavního soudního líčení v trestních věcech mladistvých a nezletilých v pozici účastníka řízení s právem podávat soudu návrhy a opravné prostředky
  • V rámci zákonných kompetencí řeší problematiku dětí a mladistvých s opakovanými výchovnými problémy závažnějšího charakteru, při čemž úzce spolupracují se školami, zájmovými organizacemi, občanskými sdruženími, úřady práce, probační a mediační službou atp.
  • Podávají návrhy a podněty soudu případně na uložení výchovného opatření
  • Úzce spolupracují se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, případně s věznicemi, kde pravidelně sledují dodržování práv nezl.dětí a mladistvých umístěných v těchto zařízeních.
  • Spolupracují s Komisí pro sociálně právní ochranu dětí


Pracovní obvody kurátorů pro mládež


Iva Modráčková, DiS., dveře č. 407
tel.: 466 859 628
Město: sídliště Na Drážce, ul. Na Drážce
Obce: Bělešovice, Bukovka, Černá u Bohdanče, Černá za Bory, Dašice, Dolany, Drozdice, Hostovice, Hrádek, Chýšť, Kasalice, Kasaličky, Kostěnice, Křičeň, Lány u Dašic, Libišany, Lipec, Malé Výkleky, Mnětice, Moravany, Nerad, Neratov, Platenice, Plch, Podůlšany, Pohránov, Pravy, Rohovládova Bělá, Rohoznice, Slepotice, Spojil, Staročernsko, Stéblová, Úhřetická Lhota, Veská, Voleč, Zminný, Živanice

Mgr. Jolana Němcová, dveře č. 422
Tel.: 466 859 633

Město: Bílé Předměstí (za Chrudimkou), Pardubičky, Pernštýnské náměstí, náměstí Čs. legií, sídliště Dubina, sídliště Višňovka, Slovany, Staré Město, Studánka
Obce: Čeperka, Libišany, Opatovice nad Labem, Pohřebačka 

Jan Němec, Dis., dveře č. 421
tel.: 466 859 648
Město: Češkova ulice, Doubravice, Ohrazenice, Nemošice, Rosice, Trnová
Obce: Ostřešany, Srnojedy

Mgr. Kateřina Veselá, DiS., dveře č. 421
tel.: 466 859 635
Město: Cihelna, Jesničánky, sídliště Dukla,
Obce: Bohumileč, Borek, Brozany, Bukovina, Časy, Dražkov, Dříteč, Hrobice, Choteč, Kladina, Kunětice, Lázně Bohdaneč, Lukovna, Němčice, Počáply, Ráby, Rokytno, Rybitví, Semtín, Sezemice, Srch, Staré Hradiště, Staré Ždánice, Újezd u Sezemic, Velké Koloděje

Simona Vondrková, DiS., dveře č. 422
tel.: 466 859 642
​​​​​​​
Město: nábřeží Závodu Míru, Polabiny 
Obce: Barchov, Bezděkov, Blato, Čepí, Dražkovice, Dubany, Jezbořice, Lány na Důlku, Mikulovice, Nové Jesenčany, Opočínek, Popkovice, Staré Čivice, Staré Jesenčany, Starý Mateřov, Svítkov Třebosice


Související právní předpisy

Zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
Zákon čístlo 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění
Zákon číslo 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění