Záměr lávky přes Labe pro pěší a cyklisty z doby výstavby obytného a komerčního centra Poseidon na nábřeží Závodu míru oprášil městský obvod Pardubice I a koncem roku 2015 nechal zpracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení.

ProjektADAM PRVNÍ spol. s r. o.


...Nadpis

Architektonické řešení

Konstrukčnímu a prostorovému technickému řešení lávky předcházel její architektonický návrh, který akcentoval nutnost kompozičního vztahu navrhované stavby lávky s charakteristickou siluetou polyfunkčního centra Poseidon. Z tohoto důvodu je nosný pilíř, který je rozhodujícím prvkem prostorové koncepce, navržen ve sklonu směrem k toku řeky, stejně jako střechy Poseidonu.
Tvarové řešení horizontálního oblouku nesoucího mostovku je řešeno se snahou jeho maximálního optického odlehčení v prostoru nad řekou a to ve formě lehké konstrukce jak desky, tak zábradlí.
Materiálové řešení vychází z logiky použitých materiálů. Betonové konstrukce zůstanou ve své přirozené barvě s pohledovou úpravou, ocelové konstrukce ve vodorovném směru včetně nosných lan budou v šedi žárového pozinku. Jedinou barevnou dominantou bude svislý nosný pilíř tvaru písmene A v barvě oranžové.

Technické parametry

  • Délka přemostění: 125,5 m
  • Délka mostu: 129,6 m
  • Maximální sklon mostovky: 8,33%
  • Šířka mezi zábradlími: proměnná 4,75 – 5,95 m
  • Šířka průchozího prostoru: proměnná 2 x (2,00 – 2,60) m
  • Šířka mostu: proměnná 5,79 – 6,99 m
  • Výška mostu: cca 21 m (šikmý pylon)
  • Plocha mostu: 610 m2