• KDU-ČSL
  • Hubálková Marie, Mgr.
  • Kostelní 92, 530 02, Pardubice
  • nar. 29. 3. 1966 v Lanškrouně, svobodná
  • vzdělání: vysokoškolské, KTF Univerzity Karlovy
  • zaměstnání: ředitelka Oblastní charity Pardubice, V Ráji 732, Pardubice
  • kontakt: hubalkova@charitapardubice.cz, tel. 777 736 015