• Adresa trvalého bydliště: Na Ležánkách 1860, 530 03 Pardubice
  • Tel.: 773 10 10 10
  • E-mail: michaldrenko@seznam.cz
  • Osobní údaje: nar. 3. 7. 1979, ženatý
  • Vzdělání: VŠ
  • Zaměstnání: personalista
  • Členství v politické straně: ANO 2011